EILE CLINIC

Cách xét nghiệm tinh dịch đồ ở Nam giới

Cách xét nghiệm tinh dịch đồ ở Nam giới

Tinh dịch đồ là sơ đồ tinh dịch để phát hiện và phân loại tinh trùng theo mức độ mạnh yếu