EILE CLINIC

logo phòng khám eile clinic

Các nhân tố di truyền như marker tiềm năng của chất lượng trứng và phôi

Sự thành công của các kỹ thuật sinh sản ở người yêu cầu sự trưởng thành của giao tử, thụ tinh, và sự phát triển phôi sớm. sự trưởng thành trứng người bao gồm sự trưởng thành về nhân và tế bào chất, và các bất thường trong quá trình này sẽ dẫn đến vô sinh và thất bại liên tiếp các lần thử IVF/ICSI. Hơn nữa, chất lượng trứng/ phôi trong trung tâm có thể chỉ được xác định bởi các đặc điểm hình thái, và gần đây thiếu các marker phân tử cho xác định chất lượng trứng. Một số lượng bệnh nhân trải qua IVF/ICSI đã tăng lên, nhiều bệnh nhân đã được xác định với thất bại IVF/ICSI liên tiếp. Tuy nhiên, cơ sở di truyền đằng sau kiểu này vẫn chưa được biết. Trong những năm gần đây, một số gen đột biến đã được xác định bởi chúng tôi và các nhóm khác, cái mà cung cấp các marker phân tử tiềm năng cho xác định chất lượng trứng và phôi. Trong tổng quan này, chúng tôi phác thảo các yếu tố di truyền quyết định bất thường trong quá trình trưởng thành trứng, thụ tinh, và phát triển phôi sớm. Gần đây, 16 gene (PATL2, TUBB8, TRIP13, ZP1, ZP2, ZP3, PANXI, TLE6, WEE2, CDC20, BTG4, PADI6, NLRP2, NLRP5, KHDC3L, và REC114) đã được báo cáo là nguyên nhân làm dừng sự trưởng thành trứng, thất bại thụ tinh, dừng sự phát triển phôi, và gây chết phôi giai đoạn tiền làm tổ. Những bất thường này chủ yếu có kiểu di truyền Menden, bao gồm cả di truyền trội và di truyền lặn, mặc dù trong một số trường hợp các đột biến mới cũng đã xuất hiện. Trong tổng quan này, chúng tôi sẽ giới thiệu các ảnh hưởng của mỗi gene trong các quá trình đặc biệt của sinh sản sớm ở người và sẽ tổng kết tất cả những biến dị đã biết trong những gene này và kiểu hình tương ứng của nó. Những biến thể trong một số gene này có ảnh hưởng đặc biệt lên các bước nhất định trong các quy trình sinh sản sớm ở người, trong khi các biến thể khác dẫn tới một phổ kiểu hình. Những biến thể và marker di truyền sẽ đặt nền tảng cho tư vấn di truyền cá thể hoá và các điều trị tiềm tàng cho bệnh nhân và sẽ là đích cho điều trị chính xác trong y học sinh sản.

Giới thiệu

Quy trình IVF đầu tiên được thực hiện năm 1978, và trong hơn 4 thập kỷ qua, số lượng bệnh nhân trải qua các thử nghiệm IVF/ICSI đã tăng lên trên khắp thế giới và người ta ước tính rằng có hơn 6 triệu em bé đã được sinh ra thông qua IVF/ICSI. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của IVF/ICSI vẫn chỉ xung quanh 30-40%. Có hai nhân tố chính ngăn cản sự cải thiện tỷ lệ thành công. Đầu tiên, thiếu các marker phân tử tốt cho đánh giá chất lượng trứng/ phôi. Các marker hình thái gần đây được sử dụng trong lâm sàng cho chọn trứng có khả năng thụ tinh và phôi có khả năng làm tổ. Tuy nhiên, có sự hình thường về mặt hình thái không có nghĩa rằng phôi/ trứng là bình thường ở mức độ phân tử, cái mà quan trọng để trở thành một trứng có chức năng và phôi sống. Thứ hai, một số lượng bệnh nhân đã trải qua thất bại nhiều lần thử nghiệm IVF/ICSI vì những lý do chưa biết, bao gồm dừng sự trưởng thành trứng, thất bại thụ tinh, dừng sự phát triển phôi và thất bại làm tổ.

Sinh sản thành công ở động vật có vú yêu cầu sự phát triển giao tử, thụ tinh, và sự phát triển phôi sớm và các khiếm khuyết trong bất cứ cái nào trong các quá trình này sẽ dẫn đến vô sinh, sảy thay liên tiếp, hoặc khuyết tật khi sinh. Người ta cũng iết rõ rằng các nhân tố của mẹ như tuổi, nhân tố tinh trùng như ít yếu nghiêm trọng, và các nhân tố môi trường như hút thuốc có thể ảnh hưởng chất lượng trứng và chất lượng phôi. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng bệnh nhân với các thử nghiệm IVF/ICSI thát bại không rõ lý do. Trong tổng quan này, chúng tôi tập trung vào các nhân tố di truyền dòng mẹ mà có thể đóng góp và thất bại điều trị IVF/ICSI. Trứng người đã qua giai đoạn GV, MI và cuối cùng đạt tới MII, là giai đoạn mà trứng có thể được thụ tinh. Sự trưởng thành trứng người bao gồm sự trưởng thành nhân và tế bào chất. Sự trưởng thành nhân là nói đến trứng phát triển bình thường tới giai đoạn MII và tạo ra tế bào đơn bội bởi trực xuất thể cực thứ nhất. Sự trưởng thành tế bào chất là chuỗi các thay đổi trong tế bào chất của trứng mà được yêu cầu cho thụ tinh, hoạt hoá và phát triển phôi. Sau khi một trứng được rụng từ buồng trứng, nó đợi cho đến khi tinh trùng để bắt cuộc sông mới. Dưới các điều kiện sinh lý, tinh trùng di chuyển thông qua âm đạo và tử cung, cuối cùng gặp trứng trông ống dẫn trứng. Tinh trùng đi qua lớp tế bào vành tia và màng sáng và dung hợp với trứng và bắt đầu thụ tinh. Trong suốt quá trình thụ tinh, giảm phân hoàn toàn ở trứng, trục suất thể cực thứ hai, và hình thành ả tiền nhân đực và cái. Sau thụ tinh, hợp tử trải qua một số lần phân cắt để tới giai đoạn phôi nang. Cuối cùng, phôi nang được làm tổ trong tử cung.

Trong một nghiên cứu từ năm 1990, bốn người phụ nữ vô sinh đã trải qua các lần thất bại IVF và họ có ba loại bất thường trong sự phát triển trứng người đã được mô tả. Những loại này bao gồm thất bại trưởng thành trứng từ giai đoạn GV (trứng dừng ở GV), thất bại hình thành thể cực (trứng dừng ở MI), và sự có mặt của trứng trong nang trứng trưởng thành được hút (hội chứng nang trứng trống).

Một số báo cáo sau đó đã mô tả các trường hợp với kiểu hình tương tự và các khiếm khuyết trong thụ tinh và dừng phát triển phôi sớm. Mặc dù một số trường hợp đại diện một tỷ lệ rất thâos của thất bại IVF, những bệnh nhân này trải qua một số vòng kích thích luôn cho thấy vùng kết quả, bởi vậy gợi ý một khuynh hướng di truyền. Bởi vậy, quan trọng khám phá các nhân tố di truyền đóng góp vào để gây ra các thất bại IVF/ICSI. Tuy nhiên, đối với một thời gian dài, vẫn chỉ có một số báo cáo về các nguyên nhân di truyền đằng sau các khiếm khuyết này.

Gần đây, các nhiều gene nguyên nhân hơn đã được báo gồm trong sự phát triển trứng và phôi đã được xác định. Trong tổng quan này, chúng tôi tổng kết những nhân tố di truyền được khám phá gần đây mà chịu trách nhiệm cho các khiếm khuyết của sự phát triển trứng và phôi.

Xem thêm:

Địa chỉ: Toà nhà HH2C, Khu đô thị Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0936455189

Email: eileclinic2021@gmail.com

Website:  eileclinic.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *